Make It
Make It
Make It
Make It

Визит карти 4/0

КОЛИЧИНА

100

300

500

1000

2000

3000

Побарај понуда

50 x 90 mm // 55 x 85 mm

кунсдрук 350 g/m2

колор 4/0

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Визит карти 4/4

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

50 x 90 mm // 55 x 85 mm

кунсдрук 350 g/m2

колор 4/4

обрез

100

300

500

1000

2000

3000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Визит карти луксузни

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

50 x 90 mm // 55 x 85 mm

картон 350 g/m2

колор 4/4 двостран печат

обрез, велвет пластификат, заоблени агли

100

300

500

1000

2000

3000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

ВИЗИТ КАРТИ

Визит карта е традиционален печатен материјал кој практично е назаменлив во процесот на остварување и одржување на дирекни бизнис релации. Најчесто се изработуваат во формат 9 х 5 cm или 8,5 х 5,5 cm. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителeн квалитет на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif