Грепки

КОЛИЧИНА

300

500

1000

3000

5000

10000

3,500 ден.

5,500 ден.

8,500 ден.

18,000 ден.

25,000 ден.

35,000 ден.

55 х 90 mm

кунсдрук 300g мат

колор 4/4

сјај пласт. 1/1, емулзија

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

ГРЕПКИ

Грепките се одлично решение за организирање на наградни игри или добитни ваучери. Со емулзијата за гребење може да се покрие алфанумерички код, бар-код или некоја мала скица или фотографија.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

АРКУС ДИЗАЈН д.о.о. - ул. Веле Марков бр.4, 1000 Скопје  |  contact@arcuss.com  |  +389 (0) 23 121 035

Design by Oleg Martinoski & Lazar Tomovski, 2018