Make It
Make It
Make It
Make It

Запалка ( лого-една боја )

КОЛИЧИНА

30

50

100

Побарај понуда

пластика

една боја, еднострано​

Материјал :

Печат :

ЦЕНА

Запалка ( лого-колор )

Материјал :

Печат :

пластика

колор , еднострано​

30

50

100

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Материјал :

Печат :

?? x ?? x 55 mm

пластика

колор , еднострано​

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

ЗАПАЛКА

Вашето лого и податоци на запалката на едноставен, ефикасен и економичен начин оставаат белег на Вашиот бизнис идентитет. Имате можост да изберете разни варијанти на запалки и нивно брендирање согласно потребите - колор , двобојно или еднобојно. 

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif