Запалка

КОЛИЧИНА

100+

18 ден./прим,

пластика

колот, еднострано

Материјал :

Печат :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

ЗАПАЛКА

Вашето лого и податоци на запалката на едноставен, ефикасен и економичен начин оставаат белег на Вашиот бизнис идентитет. Имате можост да изберете разни варијанти на запалки и нивно брендирање согласно потребите - колор , двобојно или еднобојно. 

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

АРКУС ДИЗАЈН д.о.о. - ул. Веле Марков бр.4, 1000 Скопје  |  contact@arcuss.com  |  +389 (0) 23 121 035

Design by Oleg Martinoski & Lazar Tomovski, 2018