Make It
Make It
Make It
Make It

Знаменца на стапче

КОЛИЧИНА

30

50

100

300

500

1000

Побарај понуда

до 4 различни креативи

во рамки на B5

кунсдрук 130 g/m2

колор 4/4

лепење на пластично стапче

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Знаменца на `А4

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

до 2 различни креативи

во рамки на А4

кунсдрук 200 g/m2

колор 4/4

шиење на конец

30 m

50 m

100 m

300 m

500 m

1000 m

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

ЗНАМЕНЦА

Знаменцата се маркетинг материјали кои се поставуваат на самото место на продажба на Вашиот продукт, промоција на Вашиот бизнис или организиран настан. Се изработуват во различни димензии и форми, а потоа се зашиваат на конец, сатенска лента или може да зе закачат на пластично стапче.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif