Make It
Make It
Make It
Make It

Знаменца на стапче

КОЛИЧИНА

30

50

100

300

500

1000

5,460 ден.

7,020 ден.

10,790 ден.

14,040 ден.

15,730 ден.

17,940 ден.

до 4 различни креативи

во рамки на B5

кунсдрук 130 g/m2

колор 4/4

лепење на пластично стапче

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Знаменца на `А4

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

до 2 различни креативи

во рамки на А4

кунсдрук 200 g/m2

колор 4/4

шиење на конец

30 m

50 m

100 m

300 m

500 m

1000 m

9,750 ден.

14,170 ден.

19,760 ден.

36,920 ден.

53,820 ден.

97,240 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

ЗНАМЕНЦА

Знаменцата се маркетинг материјали кои се поставуваат на самото место на продажба на Вашиот продукт, промоција на Вашиот бизнис или организиран настан. Се изработуват во различни димензии и форми, а потоа се зашиваат на конец, сатенска лента или може да зе закачат на пластично стапче.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif