Make It
Make It
Make It
Make It

Знаменца на стапче

КОЛИЧИНА

30

50

100

300

500

1000

4,200 ден.

5,400 ден.

8,300 ден.

10,800 ден.

12,100 ден.

13,800 ден.

до 4 различни креативи

во рамки на B5

кунсдрук 130 g/m2

колор 4/4

лепење на пластично стапче

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Знаменца на `А4

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

до 2 различни креативи

во рамки на А4

кунсдрук 200 g/m2

колор 4/4

шиење на конец

30 m

50 m

100 m

300 m

500 m

1000 m

7,500 ден.

10,900 ден.

15,200 ден.

28,400 ден.

41,400 ден.

74,800 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

ЗНАМЕНЦА

Знаменцата се маркетинг материјали кои се поставуваат на самото место на продажба на Вашиот продукт, промоција на Вашиот бизнис или организиран настан. Се изработуват во различни димензии и форми, а потоа се зашиваат на конец, сатенска лента или може да зе закачат на пластично стапче.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif