Make It
Make It
Make It
Make It

Картолина B4

КОЛИЧИНА

50

100

300

500

1000

2000

13,450 ден.

15,300 ден.

21,270 ден.

28,400 ден.

50,480 ден.

83,800 ден.

во рамки на B4

кунсдрук 200 g/m2+бела лепенка

колор 4/4

пластичен држач

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Картолина B3

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

во рамки на B3

кунсдрук 200 g/m2+бела лепенка

колор 4/4

пластичен држач

50

100

300

500

1000

2000

15,500 ден.

18,750 ден.

26,300 ден.

35,200 ден.

61,850 ден.

103,380 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Картолина B2

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

во рамки на B2

кунсдрук 200 g/m2+бела лепенка

колор 4/4

пластичен држач

50

100

300

500

1000

2000

20,500 ден.

24,400 ден.

39,400 ден.

54,600 ден.

99,200 ден.

172,400 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

КАРТОЛИНА

Картолините се маркетинг материјали кои се поставуваат на самото место на продажба на Вашиот продукт или промоција на Вашиот бизнис. Се изработуват во различни димензии и форми, најчесто од повеќе типови на материјали со цел да се постигне трајност и робустност. Доработките како пластифицирање или парцијално лакирање  даваат дополнителен квалитет на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif