Make It
Make It
Make It
Make It

Картолина B4

КОЛИЧИНА

50

100

300

500

1000

2000

Побарај понуда

во рамки на B4

кунсдрук 200 g/m2+бела лепенка

колор 4/4

пластичен држач

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Картолина B3

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

во рамки на B3

кунсдрук 200 g/m2+бела лепенка

колор 4/4

пластичен држач

50

100

300

500

1000

2000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Картолина B2

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

во рамки на B2

кунсдрук 200 g/m2+бела лепенка

колор 4/4

пластичен држач

50

100

300

500

1000

2000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

КАРТОЛИНА

Картолините се маркетинг материјали кои се поставуваат на самото место на продажба на Вашиот продукт или промоција на Вашиот бизнис. Се изработуват во различни димензии и форми, најчесто од повеќе типови на материјали со цел да се постигне трајност и робустност. Доработките како пластифицирање или парцијално лакирање  даваат дополнителен квалитет на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif