Make It
Make It
Make It
Make It

Картолина B4

КОЛИЧИНА

50

100

300

500

1000

2000

17,485 ден.

19,890 ден.

27,651 ден.

36,920 ден.

65,624 ден.

108,940 ден.

во рамки на B4

кунсдрук 200 g/m2+бела лепенка

колор 4/4

пластичен држач

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Картолина B3

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

во рамки на B3

кунсдрук 200 g/m2+бела лепенка

колор 4/4

пластичен држач

50

100

300

500

1000

2000

20,150 ден.

24,375 ден.

34,190 ден.

45,760 ден.

80,405 ден.

134,394 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Картолина B2

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

во рамки на B2

кунсдрук 200 g/m2+бела лепенка

колор 4/4

пластичен држач

50

100

300

500

1000

2000

26,650 ден.

31,720 ден.

51,220 ден.

70,980 ден.

128,960 ден.

224,120 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

КАРТОЛИНА

Картолините се маркетинг материјали кои се поставуваат на самото место на продажба на Вашиот продукт или промоција на Вашиот бизнис. Се изработуват во различни димензии и форми, најчесто од повеќе типови на материјали со цел да се постигне трајност и робустност. Доработките како пластифицирање или парцијално лакирање  даваат дополнителен квалитет на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif