Make It
Make It
Make It
Make It

Каталог A4-8 стр.

КОЛИЧИНА

50

300

500

1000

2000

3000

Побарај понуда

8 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 130 g/m2 + 200 g/m2

колор 4/4 двостран печат

хефтање, обрез

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Каталог A4-16 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

16 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 130 g/m2 + 200 g/m2

колор 4/4 двостран печат

хефтање, обрез

50

300

500

1000

2000

3000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Каталог А4-24 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

24 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 130 g/m2 + 200 g/m2

колор 4/4 двострано

хефтање, обрез

50

300

500

1000

2000

3000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

КАТАЛОГ

Каталог е погоден медиум кога имате потреба да опишете повеќе производи или услуги на подетален начин. Може да се искористи и како репрезентативно и комплетно портфолио на Вашиот бизнис. Најчест избор на формат е A4 или В4, со обем од 24 страници и повеќе. Поврзувањето на страниците може да биде со хефтање или со лепење на биндер. Кориците обично се изработуваат од кунсдрук со поголема грамажа, а доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif