Make It
Make It
Make It
Make It

Коверт америкен

КОЛИЧИНА

50

100

300

500

1000

Побарај понуда

110 x 230 mm

хартија 80 g/m2

колор 4/0 еднострано

Формат :

Материјал :

Печат :

ЦЕНА

Коверт C5

Формат :

Материјал :

Печат :

160 x 220 mm

хартија 80 g/m2

колор 4/0 еднострано

50

100

300

500

1000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Коверт C4

Формат :

Материјал :

Печат :

220 x 320 mm

хартија 80 g/m2

колор 4/0 еднострано

50

100

300

500

1000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

КОВЕРТ

Зависно од потребите и намената, можете да изберете печатење врз веќе готов коверт во некој од стандардизираните формати (америкен, А5, В5, А4, Б4 ) или да нарачате специфичен коверт според Ваши потреби во произволен формат, облик и материјал. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителен квалитет на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif