Make It
Make It
Make It
Make It

Коверт америкен

КОЛИЧИНА

50

100

300

500

1000

1,820 ден.

2,860 ден.

6,370 ден.

9,750 ден.

14,820 ден.

110 x 230 mm

хартија 80 g/m2

колор 4/0 еднострано

Формат :

Материјал :

Печат :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Коверт C5

Формат :

Материјал :

Печат :

160 x 220 mm

хартија 80 g/m2

колор 4/0 еднострано

50

100

300

500

1000

1,500 ден.

2,400 ден.

5,500 ден.

8,600 ден.

13,700 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Коверт C4

Формат :

Материјал :

Печат :

220 x 320 mm

хартија 80 g/m2

колор 4/0 еднострано

50

100

300

500

1000

1,700 ден.

2,900 ден.

6,900 ден.

10,900 ден.

16,700 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

КОВЕРТ

Зависно од потребите и намената, можете да изберете печатење врз веќе готов коверт во некој од стандардизираните формати (америкен, А5, В5, А4, Б4 ) или да нарачате специфичен коверт според Ваши потреби во произволен формат, облик и материјал. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителен квалитет на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif