Make It
Make It
Make It
Make It

Кутија / штанц форма B4

КОЛИЧИНА

50

100

300

500

1000

3000

8,060 ден.

10,400 ден.

16,510 ден.

18,830 ден.

21,320 ден.

34,060 ден.

во рамки на 240 x 340 mm 

кунсдрук 350 g/m2

колор 4/0

штанцање, лепење

Штанц-форма :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Кутија / штанц форма B3

Штанц-форма :

Материјал :

Печат :

Доработка :

во рамки на 320 x 480 mm 

кунсдрук 350 g/m2

колор 4/0

штанцање, лепење

50

100

300

500

1000

3000

10,140 ден.

11,960 ден.

18,720 ден.

20,774 ден.

26,650 ден.

49,335 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Кутија / штанц форма B2

Штанц-форма :

Материјал :

Печат :

Доработка :

во рамки на 480 x 680 mm 

кунсдрук 170 g/m2 + микровал

колор 4/0

штанцање, лепење

300

500

1000

2000

3000

5000

23,140 ден.

24,960 ден.

34,450 ден.

53,820 ден.

73,970 ден.

115,050 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

КУТИЈА

Квалитетна и убаво брендирана кутија му дава дополнителна вредност, препознатливост и квалитет на Вашиот финален производ. Современите маркетинг истражувања покажуваат дека квалитетната и оригиналната амбалажа најчесто е одлучувачкиот фактор за финален избор на продукт од страна на крајниот потрошувач. Кај нас имате можност да изработите кутија која најсоодветно ќе одговара на Вашите потреби. Изборот е голем, во зависност од типот на материјал, брендирање, доработка и секако намена. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителен квалитет на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif