Make It
Make It
Make It
Make It

Меморандум A4- 2/0

КОЛИЧИНА

300

500

1000

3000

5000

10000

5,590 ден.

6,240 ден.

6,760 ден.

7,670 ден.

8,840 ден.

11,310 ден.

210 x 297 mm

хартија 80 g/m2

две бои 2/0 еднострано

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Меморандум A4- 4/0

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

210 x 297 mm

хартија 90 g/m2

колор 4/0 еднострано

обрез

300

500

1000

3000

5000

10000

5,850 ден.

7,150 ден.

7,930 ден.

9,490 ден.

11,050 ден.

14,950 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Меморандум A4-4/4

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

210 x 297 mm

хартија 110 g/m2

колор 4/4 двострано

обрез

300

500

1000

3000

5000

10000

7,410 ден.

7,670 ден.

8,190 ден.

10,140 ден.

12,220 ден.

17,290 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

МЕМОРАНДУМ

Меморандумот е потрошен материјал во секојдневното формално корпоративно комуницирање. Вашето лого и податоци на меморандумот на едноставен, ефикасен и економичен начин оставаат белег на Вашиот бизнис идентитет. Имате можост да изберете разни варијанти на меморандум согласно потребите - колор , двобоен или еднобоен, на стандарна офсетна хартија или висококвалитетни материјали, согласно потребите и намената. Доработките како парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителен квалитет на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif