Make It
Make It
Make It
Make It

Меморандум A4- 2/0

КОЛИЧИНА

300

500

1000

3000

5000

10000

Побарај понуда

210 x 297 mm

хартија 80 g/m2

две бои 2/0 еднострано

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Меморандум A4- 4/0

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

210 x 297 mm

хартија 90 g/m2

колор 4/0 еднострано

обрез

300

500

1000

3000

5000

10000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Меморандум A4-4/4

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

210 x 297 mm

хартија 110 g/m2

колор 4/4 двострано

обрез

300

500

1000

3000

5000

10000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

МЕМОРАНДУМ

Меморандумот е потрошен материјал во секојдневното формално корпоративно комуницирање. Вашето лого и податоци на меморандумот на едноставен, ефикасен и економичен начин оставаат белег на Вашиот бизнис идентитет. Имате можост да изберете разни варијанти на меморандум согласно потребите - колор , двобоен или еднобоен, на стандарна офсетна хартија или висококвалитетни материјали, согласно потребите и намената. Доработките како парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителен квалитет на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif