Make It
Make It
Make It
Make It

Меморандум A4- 2/0

КОЛИЧИНА

300

500

1000

3000

5000

10000

4,300 ден.

4,800 ден.

5,200 ден.

5,900 ден.

6,800 ден.

8,700 ден.

210 x 297 mm

хартија 80 g/m2

две бои 2/0 еднострано

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Меморандум A4- 4/0

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

210 x 297 mm

хартија 90 g/m2

колор 4/0 еднострано

обрез

300

500

1000

3000

5000

10000

4,500 ден.

5,500 ден.

6,100 ден.

7,300 ден.

8,500 ден.

11,500 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Меморандум A4-4/4

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

210 x 297 mm

хартија 110 g/m2

колор 4/4 двострано

обрез

300

500

1000

3000

5000

10000

5,700 ден.

5,900 ден.

6,300 ден.

7,800 ден.

9,400 ден.

13,300 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

МЕМОРАНДУМ

Меморандумот е потрошен материјал во секојдневното формално корпоративно комуницирање. Вашето лого и податоци на меморандумот на едноставен, ефикасен и економичен начин оставаат белег на Вашиот бизнис идентитет. Имате можост да изберете разни варијанти на меморандум согласно потребите - колор , двобоен или еднобоен, на стандарна офсетна хартија или висококвалитетни материјали, согласно потребите и намената. Доработките како парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителен квалитет на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif