Пенкало

КОЛИЧИНА

100

500

1000

1,800 ден.

8,000 ден.

15,000 ден.

бела пластика

колор, еднострано​

Материјал :

Печат :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

ПЕНКАЛО

Вашето лого и податоци на пенкалото на едноставен и економичен начин оставаат белег на Вашиот бизнис идентитет. Имате можост да изберете разни варијанти на пенкала и нивно брендирање.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

АРКУС ДИЗАЈН д.о.о. - ул. Веле Марков бр.4, 1000 Скопје  |  contact@arcuss.com  |  +389 (0) 23 121 035

Design by Oleg Martinoski & Lazar Tomovski, 2018