Make It
Make It
Make It
Make It

Постер А3

КОЛИЧИНА

50

300

500

1000

3000

5000

1,500 ден.

5,300 ден.

7,200 ден.

8,500 ден.

11,700 ден.

15,200 ден.

310 x 425 mm

кунсдрук 115 g/m2

колор 4/0 еднострано

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Постер А2

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

630 x 425 mm

кунсдрук 115 g/m2

колор 4/0 еднострано

обрез

300

500

1000

2000

3000

5000

7,400 ден.

8,000 ден.

9,900 ден.

13,300 ден.

17,100 ден.

23,800 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Постер B2

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

695 x 485 mm

кунсдрук 115 g/m2

колор 4/0 еднострано

обрез

300

500

1000

2000

3000

5000

7,700 ден.

8,500 ден.

10,800 ден.

15,200 ден.

20,100 ден.

28,600 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

ПОСТЕР

Постер е медуим за директен и впечатлив пренос на маркетинг порака до целната група. Погоден е за локации каде има поголема фрекфенција на луѓе и лесна воочливост. Спореден со другите медиуми за оваа намена , сеуште е незаменлив според ефикасноста и цената за произведување. Најчест избор на формат е В2 или В3.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif