Make It
Make It
Make It
Make It

Списание A4-24 стр.

КОЛИЧИНА

300

500

1000

2000

3000

5000

44,070 ден.

47,060 ден.

54,470 ден.

69,940 ден.

85,150 ден.

115,830 ден.

24 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 90 g/m2 + 130 g/m2

колор 4/4 двостранo

хефтање, обрез

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Списание A4-32 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

32 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 90 g/m2 + 130 g/m2

колор 4/4 двостран печат

хефтање, обрез

300

500

1000

2000

3000

5000

56,290 ден.

60,190 ден.

69,940 ден.

89,440 ден.

108,810 ден.

147,680 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Списание A4-64 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

64 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 90 g/m2 + 130 g/m2

колор 4/4 двострано

хефтање, обрез

300

500

1000

2000

3000

5000

106,210 ден.

113,490 ден.

125,710 ден.

159,900 ден.

194,350 ден.

262,990ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

СПИСАНИЕ

Списанието како извор на информации или интересни четива за одредена интересна група остава најсилен впечаток и сериозност на пристапот кога е во печатен облик. Ние поседуваме современа опрема и долгогодишно искуство да го пренесеме авторскиот труд од пишан збор во еден модерен печатен медиум. Најчест избор на формат е A4, со обем од 32 страници и повеќе. Поврзувањето на страниците може да биде со хефтање или со лепење на биндер. Кориците обично се изработуваат од кунсдрук со поголема грамажа, а доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif