Make It
Make It
Make It
Make It

Списание A4-24 стр.

КОЛИЧИНА

300

500

1000

2000

3000

5000

Побарај понуда

24 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 90 g/m2 + 130 g/m2

колор 4/4 двостранo

хефтање, обрез

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Списание A4-32 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

32 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 90 g/m2 + 130 g/m2

колор 4/4 двостран печат

хефтање, обрез

300

500

1000

2000

3000

5000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Списание A4-64 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

64 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 90 g/m2 + 130 g/m2

колор 4/4 двострано

хефтање, обрез

300

500

1000

2000

3000

5000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

СПИСАНИЕ

Списанието како извор на информации или интересни четива за одредена интересна група остава најсилен впечаток и сериозност на пристапот кога е во печатен облик. Ние поседуваме современа опрема и долгогодишно искуство да го пренесеме авторскиот труд од пишан збор во еден модерен печатен медиум. Најчест избор на формат е A4, со обем од 32 страници и повеќе. Поврзувањето на страниците може да биде со хефтање или со лепење на биндер. Кориците обично се изработуваат од кунсдрук со поголема грамажа, а доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif