Make It
Make It
Make It
Make It

Списание A4-24 стр.

КОЛИЧИНА

300

500

1000

2000

3000

5000

33,900 ден.

36,200 ден.

41,900 ден.

53,800 ден.

65,500 ден.

89,100 ден.

24 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 90 g/m2 + 130 g/m2

колор 4/4 двостранo

хефтање, обрез

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Списание A4-32 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

32 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 90 g/m2 + 130 g/m2

колор 4/4 двостран печат

хефтање, обрез

300

500

1000

2000

3000

5000

43,300 ден.

46,300 ден.

53,800 ден.

68,800 ден.

83,700 ден.

113,600 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

Списание A4-64 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

64 страни + корица

210 x 297 mm

кунсдрук 90 g/m2 + 130 g/m2

колор 4/4 двострано

хефтање, обрез

300

500

1000

2000

3000

5000

81,700 ден.

87,300 ден.

96,700 ден.

123,000 ден.

149,500 ден.

202,300 ден.

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

СПИСАНИЕ

Списанието како извор на информации или интересни четива за одредена интересна група остава најсилен впечаток и сериозност на пристапот кога е во печатен облик. Ние поседуваме современа опрема и долгогодишно искуство да го пренесеме авторскиот труд од пишан збор во еден модерен печатен медиум. Најчест избор на формат е A4, со обем од 32 страници и повеќе. Поврзувањето на страниците може да биде со хефтање или со лепење на биндер. Кориците обично се изработуваат од кунсдрук со поголема грамажа, а доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif