Make It
Make It
Make It
Make It

Честитка/покана 105 х 210 mm

КОЛИЧИНА

50

300

500

1000

3000

5000

Побарај понуда

105 mm x 210 mm 

кунсдрук 300 g/m2

колор 4/0

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Честитка/покана A5

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

150 mm x 210 mm 

кунсдрук 300 g/m2

колор 4/0

обрез

50

300

500

1000

3000

5000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Честитка/покана A4

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

210 mm x 297 mm 

кунсдрук 300 g/m2

колор 4/4

бигување, обрез

50

300

500

1000

3000

5000

Побарај понуда

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

ЧЕСТИТКИ-ПОКАНИ

Честитка/покана е традиционален печатен материјал кој има практична секојдневна употреба, но преку правилен избор на материјали и креативен дизајн може да биде интересен медиум преку кој ќе пристапите до Вашите клиенти. Најчест избор на формат е А6, А5 или америкен формат. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif