Карти за играње (шпил)

КОЛИЧИНА

50

100

500

12,000 ден.

19,000 ден.

42,000 ден.

52 + 3

57 х 89 mm

шпил-картон 300g

колор 4/4 +1/1 лак

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

ЦЕНА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв. и готов дизајн

ШПИЛ-КАРТИ

Професионално изработени карти за играње со ваше лого на позадината на секоја карта претставува интересен маркетинг медиум, а квалитетот на изработка на самите карти е одличен.   

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

АРКУС ДИЗАЈН д.о.о. - ул. Веле Марков бр.4, 1000 Скопје  |  contact@arcuss.com  |  +389 (0) 23 121 035

Design by Oleg Martinoski & Lazar Tomovski, 2018