Во процесот на каширање се врши лепење на отпечатен и пластифициран материјал (најчесто кунсдрук) врз подлога од робустен материјал со поголема црврстина и волумен (најчесто микровал картон или сива лепенка). На тој начин се добиваат брендирани продукти кои се карактеризираат со одредена робустност и црврстина, како што се кутии, картолини, дисплеи и слично.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог:

Еднострано каширање

КОЛИЧИНА / ОПИС

ЦЕНА

ВО ПОДГОТОВКА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв.

Двострано каширање

ВО ПОДГОТОВКА

ЦЕНА

КОЛИЧИНА / ОПИС

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв.

КАШИРАЊЕ

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

АРКУС ДИЗАЈН д.о.о. - ул. Веле Марков бр.4, 1000 Скопје  |  contact@arcuss.com  |  +389 (0) 23 121 035

Design by Oleg Martinoski & Lazar Tomovski, 2018