Штанцање (eng.-die cutting) е постапка преку која се отсекуваат печатените материјали во произволен, често специфичен и интересен облик. Типични продукти каде се применува оваа постапка се кутии, налепници, картолини или разни видови картонски дисплеи.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог:

Штанцање картон до 400g/m2

КОЛИЧИНА / ОПИС

ЦЕНА

ВО ПОДГОТОВКА

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв.

Штанцање лепенка / микровал

ВО ПОДГОТОВКА

ЦЕНА

КОЛИЧИНА / ОПИС

* Цените се изразени во денари без пресметан ддв.

ШТАНЦАЊЕ

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

АРКУС ДИЗАЈН д.о.о. - ул. Веле Марков бр.4, 1000 Скопје  |  contact@arcuss.com  |  +389 (0) 23 121 035

Design by Oleg Martinoski & Lazar Tomovski, 2018