Make It
Make It
Make It
Make It

Профил

Arcuss Design е компанија која успешно делува од 2000 година. Специјализирана е за производство на печатени материјали со врвен квалитет. Денес печатницата нуди целосна услуга, од креативен дизајн преку висококвалитетно печатење до професионална доработка на производите. Квалитетот е наш предизвик и цел.

Структура

Во Arcuss Design моментално се вработени 30 лица од различен образовен и стручен профил (академски сликари, графичари, дипл. ел. инженери и економисти). Еден краток пресек на организационата структура би изгледал вака: раководство, финансии, маркетинг и продажба, графички дизајн, печатење и  доработка.

Основни принципи

  • Политика на инвестирање во нови машини од реномирани производители е наш врвен приоритет.

  • Перманентен тренинг на вработените со помош на Heidelberg тренинг центарот.

  • Посветеност кон работата на сите учесници во процесот на производство.

  • Професионален и едуциран менаџмент.

 

Стратегија и визија

  • Следење на новите трендови и технологија во печатењето.

  • Освојување на купувачите со постојано подобрување на квалитетот на услугите.

  • Одговорност и доследност во извршување на задачите.

  • Работење со строга посветеност на квалитетот за да создадеме производ кој на нашите клиенти ќе им помогне и самите да го унапредат својот бизнис.

 

Сертификати

Воведување на стандарди во работењето е неопходно за успешно спроведување на работните задачи. Затоа воведовме интегриран систем за управување со квалитет и животна средина кој е имплементиран, документиран и се управува согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015 и ISO14001:2015. Успешната имплементација е потврдена со издавање на серификати од страна на реномираната и авторизирана сертификациона компанија TUV NORD.

9001.jpg
PZS.jpg
14001.jpg
FSC.jpg
LOADING1.gif
14001.jpg
14001.jpg