top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Квалитетен и професионално изработен графички дизајн е првиот предуслов за да добиете производ со врвен квалитет и функционалност. Нашиот тим од едуцирани и искусни графички дизајнерти и DTP специјалисти може да Ви понуди комплетно решение за конкурентно краток период. 

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Графичко уредување продукт

Цените во табелата се однесуваат на А4 формат, една страна. Доколку е потребно да се изработат повеќе страни или дизајн во рамки на друг формат,  вкупната цена на продуктот се дефинира после увид на комплетното решение што треба да се постигне.

КОЛИЧИНА / ОПИС

ЦЕНА

Прелом текст А4

Прелом текст+графици А4

Дизајн - А4 флаер

Дизајн - календар

40 ден.

130 ден.

2,500 ден.

3,000 ден.

Лого и корпоративен идентитет

Изработка на лого и корпоративен идентитет се значајни обележја на секоја компанија или бизнис. Квалитетната визуелно-техничка изработка на истите бара поголем ангажман на искусен ликовно-графички дизајнер за да се дојде до решение кое ќе ја отсликува природата на бизнисот и воедно да може успешно да се имплементира во разни техники на печатење.  

Лого CMYK

+ варијанти во Pantone

Корпоративен идентитет

5,500 ден.

6,500 ден.

12,500 ден.

ЦЕНА

КОЛИЧИНА / ОПИС

Дизајн на штанц-форма

Располагаме со современ наменски софтвер за изработка на штанц-шеми, со голема база на разни типови на форми за разлина примена. Доколку станова збор за сложена штанц-форма од која треба прецизно да се изработи кутија или амбалажа, во можност сме да продуцираме и 3D-PDF преглед на склопениот продукт, како и мостра во размер 1:1 од оригиналниот материјал.

Кеса

Папка

Кутија

2,500 ден.

3,000 ден.

5,000 ден.

ЦЕНА

КОЛИЧИНА / ОПИС

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

LOADING1.gif

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

bottom of page