top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Штанцање (eng.-die cutting) е постапка преку која се отсекуваат печатените материјали во произволен, често специфичен и интересен облик. Типични продукти каде се применува оваа постапка се кутии, налепници, картолини или разни видови картонски дисплеи.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог:

Штанцање картон до 400g/m2

КОЛИЧИНА / ОПИС

ЦЕНА

ВО ПОДГОТОВКА

Штанцање лепенка / микровал

ВО ПОДГОТОВКА

ЦЕНА

КОЛИЧИНА / ОПИС

ВО ПОДГОТОВКА

ЦЕНА

КОЛИЧИНА / ОПИС

ШТАНЦАЊЕ

LOADING1.gif

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

bottom of page