top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Банер со постолје

КОЛИЧИНА

800 mm x 2000 mm

PVC

колор 4/0

монтирање постолје

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Roll-up Banner

Dimensions :

Material :

Printing :

800 mm x 2000 mm

PVC

cmyk 4/0

mounting

1

5

10

Ask for a quote

Побарај понуда

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Roll-up Banner

Dimensions :

Material :

Printing :

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Ask for a quote

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Dimensions :

Material :

Printing :

Ask for a quote

Самостоечки банер со постолје е идеален медиум за промоција на самото место на продажба, но и при организирање на презентации или промоции од секаков карактер. Лесен е за поставување и пренесување бидејќи е вграден во ефикасен механизам за намотување кој воедно служи како постолље при поставување.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A stand-alone banner with a stand is an ideal medium for promotion at the point of sale, but also when organizing presentations or promotions of any kind. It is easy to set up and transport because it is built into an efficient winding mechanism that also serves as a stand when setting up.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page