top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Боенка B5-16 стр.

КОЛИЧИНА

16 страни + корица

165 x 240 mm

хартија 90 g/m2 + 300 g/m2

1/1 листови + 4/4 корица

обрез, хефтање

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Coloring Book B5-16 pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

16 pages + cover

165 x 240 mm

paper 90 g/m2 + 300 g/m2

1/1 inside + 4/4 cover

stapling

50

300

500

1000

3000

5000

Ask for a quote

Побарај понуда

Боенка A4-24 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

24 страни + корица

210 x 297 mm

хартија 90 g/m2 + 300 g/m2

1/1 листови + 4/4 корица

обрез, хефтање

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Coloring Book A4-24 pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

24 pages + cover

210 x 297 mm

paper 90 g/m2 + 300 g/m2

1/1 inside + 4/4 cover

stapling

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Боенка А4-32 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

32 страни + корица

210 x 297 mm

хартија 90 g/m2 + 300 g/m2

1/1 листови + 4/4 корица

обрез, хефтање

50

300

500

1000

3000

5000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Coloring Book A4-32 pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

32 pages + cover

210 x 297 mm

paper 90 g/m2 + 300 g/m2

1/1 inside + 4/4 cover

stapling

Побарај понуда

Ask for a quote

Боенката е традиционален печатен материјал кој на најмалите им овозможува низ креативност да навлезат во светот на боите. Најчест избор на формат е А4 или В5. Укоричувањето стандардно се изведува со хефтање или лепење на биндер. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A coloring book is a traditional printed material that allows the little ones to enter the world of colors through creativity. The most common choice of format is A4 or B5. Binding is by default done by stapling or gluing to a binder. Finishes such as plastification, partial varnishing or printing with foil give additional beauty to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page