top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Визит карти 4/0

КОЛИЧИНА

50 x 90 mm // 55 x 85 mm

кунсдрук 350 g/m2

колор 4/0

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Business Card 4/0

Dimensions :

Material :

Printing :

50 x 90 mm // 55 x 85 mm

coated paper 350 g/m2

cmyk 4/0

/

100

300

500

1000

2000

3000

Ask for a quote

Побарај понуда

Визит карти 4/4

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

50 x 90 mm // 55 x 85 mm

кунсдрук 350 g/m2

колор 4/4

обрез

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Business Card 4/4

Dimensions :

Material :

Printing :

50 x 90 mm // 55 x 85 mm

coated paper 350 g/m2

cmyk 4/4

/

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Визит карти луксузни

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

50 x 90 mm // 55 x 85 mm

картон 350 g/m2

колор 4/4 двостран печат

обрез, велвет пластификат, заоблени агли

100

300

500

1000

2000

3000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Luxury Business Card

Dimensions :

Material :

Printing :

50 x 90 mm // 55 x 85 mm

coated paper 350 g/m2

cmyk 4/4

matt high-quality plastification, rounded corners

Побарај понуда

Ask for a quote

Визит карта е традиционален печатен материјал кој практично е назаменлив во процесот на остварување и одржување на дирекни бизнис релации. Најчесто се изработуваат во формат 9 х 5 cm или 8,5 х 5,5 cm. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителeн квалитет на продуктот.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A business card is a traditional printed material that is unreplaceble in the process of establishing and maintaining direct business relations. They are usually made in 9 x 5 cm or 8.5 x 5.5 cm format. Finishes such as plastification, partial varnishing or printing with foil give additional quality to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page