top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Воблер А6

КОЛИЧИНА

100 mm x 150 mm

кунсдрук 250 g/m2

колор 4/0

пластична лента, заоблени агли

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Wobbler A6

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

100 mm x 150 mm

coated paper 250 g/m2

color 4/0

plastic tape, rounded corners

50

100

300

1000

2000

3000

Ask for a quote

Побарај понуда

Воблер А5

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

150 mm x 210 mm

кунсдрук 250 g/m2

колор 4/0

пластична лента, штанцање

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Wobbler A5

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

150 mm x 210 mm

coated paper 250 g/m2

color 4/0

plastic tape, rounded corners

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Воблер дводелен

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

во рамки на А5 (150 mm x 210 mm) 

кунсдрук 250 g/m2

колор 4/0

пластична лента, штанцање

300

500

1000

2000

3000

5000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Compound Wobbler

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

150 mm x 210 mm

coated paper 250 g/m2

color 4/0

plastic tape, rounded corners

Побарај понуда

Ask for a quote

Воблерите (анг. wobble) се интересни маркетинг материјали кои се поставуваат на самото место на продажба на Вашиот продукт или промоција на Вашиот бизнис. Се изработуват во различни димензии и форми, најчесто од повеќе типови на материјали со цел да се постигне трајност и робустност. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителен квалитет на продуктот.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Wobblers are interesting marketing materials that are placed at the point of sale of your product or promotion of your business. They are made in different dimensions and shapes, usually from several types of materials in order to achieve durability and robustness. Finishes such as plasticizing, partial varnishing or printing with foil give additional quality to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page