top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Грепки

КОЛИЧИНА

55 х 90 mm

кунсдрук 300g мат

колор 4/4

сјај пласт. 1/1, емулзија

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Scratch Card

Dimensions :

Material :

Printing :

55 х 90 mm

coated paper 300g matt

cmyk 4/4

glossy plastification. 1/1, scratch emulsion

300

500

1000

3000

5000

10000

Ask for a quote

Побарај понуда

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Dimensions :

Material :

Printing :

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Ask for a quote

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Dimensions :

Material :

Printing :

Ask for a quote

Грепките се одлично решение за организирање на наградни игри или добитни ваучери. Со емулзијата за гребење може да се покрие алфанумерички код, бар-код или некоја мала скица или фотографија.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Screach cards are a great solution for organizing prize games or winning vouchers. An alphanumeric code, a barcode or a small sketch or photo can be covered with the scratch emulsion.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page