top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Ѕиден календар едноделен

КОЛИЧИНА

1 лист

B2

кунсдрук 350 g/m2

колор 4/0

обрез

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Wall calendar

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

1 sheet

B2

coated 350 g/m2

cmyk 4/0

/

100

200

300

500

1000

2000

Ask for a quote

Побарај понуда

Ѕиден календар 12 листа

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

12 листа + корица

430 х 620 mm

кунсдрук 170g/m2 + 350 g/m2

колор 4/4

обрез, метална спирала

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Wall calendar 12 pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

12 sheets + cover

430 х 620 mm

coated paper 170g/m2 + 350 g/m2

cmyk 4/4

binding with metal wire

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Календар за на биро

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

12+1 лист

155 х 140 mm

кунсдрук 200 g/m2+  кунсдрук 350 g/m2

колор 4/4

метална спирала, постолје

30

50

100

300

500

1000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Desktop calendar

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

12+1 sheets

155 х 140 mm

coated paper 200 g/m2 + 350 g/m2

cmyk 4/4

binding with wire

Побарај понуда

Ask for a quote

Календар е традиционален печатен материјал кој има практична употреба но преку правилен избор на материјали и соодветен дизајн може да биде интересен медиум за адвертајзинг. Најчест избор на формат е Б3 или В2. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A calendar is a traditional printed material that has a practical use, but through the right choice of materials and appropriate design, it can be an interesting medium for advertising. The most common choice of format is B3 or B2. Finishes such as plastification, partial varnishing or printing with foil give additional beauty to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page