top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Дисплеј -Шелф токер

КОЛИЧИНА

120 mm x 320 mm

кунсдрук 300 g/m2

колор 4/0

дуплофан, пластификат, штанцање

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Cardstock Display

Dimensions :

Material :

Printing :

120 mm x 320 mm

coated paper 300 g/m2

cmyk 4/0

sticker, plastificatin, die-cutting

50

100

300

500

1000

2000

Ask for a quote

Побарај понуда

Дисплеј со постолје

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

А4

кунсдрук 200 g/m2+бела лепенка

колор 4/0

монтирање постолје

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Display with stand

Dimensions :

Material :

Printing :

A4

coated paper 300 g/m2

cmyk 4/0

sticker, plastificatin, die-cutting

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Хенгер за на врата

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

105 х 210 mm

кунсдрук 200 g/m2

колор 4/4

штанцање

50

100

300

500

1000

2000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Door hanger

Dimensions :

Material :

Printing :

105 х 210 mm

coated paper 200 g/m2

cmyk 4/4

die-cutting

Побарај понуда

Ask for a quote

Картонските дисплеи се маркетинг материјали кои се поставуваат на самото место на продажба на Вашиот продукт или промоција на Вашиот бизнис. Се изработуват во различни димензии и форми, најчесто од повеќе типови на материјали со цел да се постигне трајност и робустност. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителен квалитет на продуктот.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Cardboard displays are marketing materials that are placed at the point of sale of your product or promotion of your business. They are made in different dimensions and shapes, usually from several types of materials in order to achieve durability and robustness. Finishes such as plasticizing, partial varnishing or printing with foil give additional quality to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page