top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Кеса 180 х 190 х 65 mm

КОЛИЧИНА

180 x 190 x 65 mm

кунсдрук 200 g/m2

колор 4/0

пластификат, врвки

Димензии :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Paper Bag 180 x 190 x 65mm

Dimensions :

Material :

Printing :

180 x 190 x 65 mm

coated paper 200 g/m2

cmyk 4/0

plastification, handles

100

200

300

500

1000

3000

Ask for a quote

Побарај понуда

Кеса 240 x 360 x 100 mm

Димензии :

Материјал :

Печат :

Доработка :

240 x 360 x 100 mm

кунсдрук 200 g/m2

колор 4/0

пластификат, врвки

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Paper 240 x 360 x 100 mm

Dimensions :

Material :

Printing :

240 x 360 x 100 mm

coated paper 200 g/m2

cmyk 4/0

plastification, handles

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Кеса 420 x 290 x 120 mm

Димензии :

Материјал :

Печат :

Доработка :

420 x 290 x 120 mm

кунсдрук 200 g/m2

колор 4/0

пластификат, врвки

100

200

300

500

1000

3000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Paper Bag 420 x 290 x 120 mm

Dimensions :

Material :

Printing :

420 x 290 x 120 mm

coated paper 200 g/m2

cmyk 4/0

plastification, handles

Побарај понуда

Ask for a quote

Хартиената кеса како помошен материјал наоѓа примена во секојдневниот живот, но со избор на вистинските материјали, врвен печат и завршна доработка може да се дојде до продукт кој ќе претставува одличен репрезентативен материјал за маркетинг цели и корпоративен идентитет. Најчест избор на формат е А4+. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A paper bag as an auxiliary material is used in everyday life, but with the selection of the right materials, top quality printing and finishing, you can get a product that will be an excellent representative material for marketing purposes and corporate identity. The most common choice of format is A4+. Finishes such as plastification, partial varnishing or printing with foil give additional beauty to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page