top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Книга B5-100 стр.

КОЛИЧИНА

100 страни + корица

165 x 240 mm

хартија 80 g/m2 + 300 g/m2

1/1 листови + 4/0 корица

обрез, пластифицирање, биндер

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Book B5-100 pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

100 pages + cover

165 x 240 mm

paper 80 g/m2 + coated paper 300 g/m2

1/1 inside + 4/0 cover

plastification, hot glue binding

100

300

500

1000

3000

5000

Ask for a quote

Побарај понуда

Книга B5-200 стр.

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

200 страни + корица

165 x 240 mm

хартија 80 g/m2 + 300 g/m2

1/1 листови + 4/0 корица

обрез, пластификат, биндер

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Book B5-200pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

200 pages + cover

165 x 240 mm

paper 80 g/m2 + coated paper 300 g/m2

1/1 inside + 4/0 cover

plastification, hot glue binding

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Книга B5-200 стр.-тврд повез

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

200 страни + корица

165 x 240 mm

хартија 80 g/m2 + тврд повез

1/1 листови + 4/0 корица

шиење, пластификат, биндер

100

300

500

1000

2000

3000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Luxury Book B5-200 pages

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

200 pages + cover

165 x 240 mm

paper 80 g/m2 + hard cover

1/1 inside + 4/0 cover

plastification, hot glue binding

Побарај понуда

Ask for a quote

Класичната белетристика, монографија и воопшто книжевноста свој природен медиум за пристап до читателот пронаоѓа во книгите. Ние поседуваме современа опрема и долгогодишно искуство да го пренесеме авторскиот труд од пишан збор во еден модерен печатен медиум. Најчест избор на формат е В5. Укоричувањето стандардно се изведува лепење на биндер. Финалната изведба може да биде мек повез или тврд повез со претходно шиење. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Classical fiction, monographs and literature in general find their natural medium of access to the reader in books. We have modern equipment and many years of experience to transfer the author's work from the written word to a modern printed medium. The most common choice of format is B5. Binding is by default performed by gluing on a binder. The final performance can be a soft cover or a hard cover with pre-stitching. Finishes such as plastification, partial varnishing or printing with foil give additional beauty to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page