top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Пенкало

КОЛИЧИНА

бела пластика

колор, еднострано

Материјал :

Печат :

ЦЕНА

Pen

Material :

Printing :

white plastic

full color, one position

100

500

1000

Ask for a quote

Побарај понуда

Материјал :

Печат :

бела пластика

колор, еднострано

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Material :

Printing :

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Материјал :

Печат :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Material :

Printing :

Ask for a quote

Вашето лого и податоци на пенкалото на едноставен и економичен начин оставаат белег на Вашиот бизнис идентитет. Имате можост да изберете разни варијанти на пенкала и нивно брендирање.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Your logo and data on the pen leave a mark on your business identity in a simple and economical way. You have the option to choose various variants of pens and their branding.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page