top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Тент-карти

КОЛИЧИНА

2 х (145 х 120 mm)

кунсдрук 300g мат

колор 4/0

штанцање

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Tent Card

Dimensions :

Material :

Printing :

2 х (145 х 120 mm)

coated paper 300g matt

cmyk 4/0

die cutting

50

100

500

1000

5000

10000

Ask for a quote

Побарај понуда

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Dimensions :

Material :

Printing :

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Ask for a quote

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Dimensions :

Material :

Printing :

Ask for a quote

Тент-картите се медиум кој може да ги прикаже вашето лого, податоци или одреден ценовник и погоден за поставување на маса, пулт или продажно место.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Tent cards are a medium that can display your logo, data or a specific price list and are suitable for placing on a table, counter or point of sale.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page