top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Тефтер А5 / мек повез

КОЛИЧИНА

50 листа + корица

150 x 210 mm

хартија 80 g/m2  + кунсдрук 300 g/m2

1/1 листови , колор 4/0 корица

повез со метална спирала

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Notebook A5

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

50 sheets + cover

150 x 210 mm

paper 80 g/m2  + coated paper 300 g/m2

1/1 inside , cmyk 4/0 cover

binding with metal wire

50

100

300

500

1000

2000

Ask for a quote

Побарај понуда

Тефтер А4 / мек повез

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

50 листа + корица

210 x 297 mm

хартија 80 g/m2  + кунсдрук 300 g/m2

1/1 листови , колор 4/0 корица

повез со метална спирала

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Notebook A4

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

50 sheets + cover

210 x 297 mm

paper 80 g/m2  + coated paper 300 g/m2

1/1 inside , cmyk 4/0 cover

binding with metal wire

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Тефтер B5 / тврд повез

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

100 листа + корица

165 x 245 mm

хартија 90 g/m2  + тврд повез

1/1 листови , колор 4/0 корица

повез со метална спирала

50

100

300

500

1000

2000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Luxury Agenda B5

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

100 sheets + cover

165 x 245 mm

paper 90 g/m2  + thick carboard cover

1/1 inside , cmyk 4/0 cover

plastification, binding with metal wire

Побарај понуда

Ask for a quote

Тефтерот е печатен материјал кој по својата природа останува незаменлив во секојдневната работа. Со избор на вистинските материјали, врвен печат и завршна доработка може да се дојде до продукт кој ќе претставува одличен репрезентативен материјал за маркетинг цели и корпоративен идентитет. Најчест избор на формат е Б5. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот. Може да биде организиран како едноставен бележеник во мек повез или роковник со календариум во тврд повез. Оптимално поврзување е со метална спирала, а може да се изведе и со шиење и лепење.

Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A notebook is a printed material that by its nature remains irreplaceable in everyday work. By choosing the right materials, top quality printing and finishing, you can get a product that will be an excellent representative material for marketing purposes and corporate identity. The most common choice of format is B5. Finishes such as plastification, partial varnishing or printing with foil give additional beauty to the product. It can be organized as a simple paperback notebook or a hardcover calendar planner. The optimal connection is with a metal spiral, and it can also be performed by sewing and gluing.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page