top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Флаер А5

КОЛИЧИНА

150 x 210 mm

кунсдрук 135 g/m2

колор 4/4

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Leaflet A5

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

150 x 210 mm

coated paper 135 g/m2

color 4/4

/

50

100

500

1000

5000

10000

Ask for a quote

Побарај понуда

Флаер B5

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

165 x 240 mm

кунсдрук 135 g/m2

колор 4/4

обрез

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Leaflet B5

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

165 x 240 mm

coated paper 135 g/m2

color 4/4

/

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Флаер А4

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

210 x 297mm

кунсдрук 135 g/m2

колор 4/4

обрез

50

100

500

1000

5000

10000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Leaflet A4

Dimensions :

Material :

Printing :

Finishing :

210 x 297 mm

coated paper 135 g/m2

color 4/4

/

Побарај понуда

Ask for a quote

Флаерот е еден од најчесто употребуваните медуими за едноставен, директен и економичен пренос на саканата информација или маркетинг порака до целната група. Успешно го пронаоѓа своето место помеѓу современите медиуми. Најчест избор на формат е А4 или А5, со или без превиткување. Флаерите можат да бидат катирани и во произволни и интересни форми.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A flyer is one of the most commonly used mediums for simple, direct and economical transmission of the desired information or marketing message to the target group. It successfully finds its place among modern media. The most common choice of format is A4 or A5, with or without folding. Flyers can be made into arbitrary and interesting shapes.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page