top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Подметач за трпеза

КОЛИЧИНА

485 x 325 mm

хартија 80 g/m2

колор 4/0

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Desktop Paper Tray

Dimensions :

Material :

Printing :

485 x 325 mm

coated paper 80 g/m2

cmyk 4/0

/

100

300

500

1000

3000

5000

Ask for a quote

Побарај понуда

Подметач за чаша

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

во рамки на 95 x 95 mm

хартија 140 g/m2 + картон 2 mm

колор 4/4

лакирање, штанцање

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Glass Paper Tray

Dimensions :

Material :

Printing :

95 x 95 mm

paper 140 g/m2 + cardboard 2 mm

cmyk 4/4

glossy warnish, die-cutting

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Dimensions :

Material :

Printing :

Ask for a quote

Хартиените подметачи наоѓаат секојдневна, едноставна и практична примена во современтиот кетеринг. Со правилен избор на материјали, еколошки бои и техника за производство, може да се употребат како ефикасен и економичен медиум за адвертајзинг. Можете да изберете разни варијанти според Вашите потреби и намена.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Paper coasters find everyday, simple and practical use in modern catering. With the right choice of materials, environmentally friendly colors and production techniques, they can be used as an effective and economical medium for advertising. You can choose various variants according to your needs and purpose.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page