top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Честитка/покана 105 х 210 mm

КОЛИЧИНА

105 mm x 210 mm 

кунсдрук 300 g/m2

колор 4/0

обрез

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

ЦЕНА

Invitation Card 105x210 mm

Dimensions :

Material :

Printing :

105 mm x 210 mm 

coated paper 300 g/m2

cmyk 4/0

/

50

300

500

1000

3000

5000

Ask for a quote

Побарај понуда

Честитка/покана A5

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

150 mm x 210 mm 

кунсдрук 300 g/m2

колор 4/0

обрез

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Invitation Card A5

Dimensions :

Material :

Printing :

150 mm x 210 mm 

coated paper 300 g/m2

cmyk 4/0

/

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Честитка/покана A4

Формат :

Материјал :

Печат :

Доработка :

210 mm x 297 mm 

кунсдрук 300 g/m2

колор 4/4

бигување, обрез

50

300

500

1000

3000

5000

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Invitation Card A4

Dimensions :

Material :

Printing :

210 mm x 297 mm 

coated paper 300 g/m2

cmyk 4/0

/

Побарај понуда

Ask for a quote

Честитка/покана е традиционален печатен материјал кој има практична секојдневна употреба, но преку правилен избор на материјали и креативен дизајн може да биде интересен медиум преку кој ќе пристапите до Вашите клиенти. Најчест избор на формат е А6, А5 или америкен формат. Доработките како пластифицирање, парцијално лакирање или отисок со фолија даваат дополнителна убавина на продуктот.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

A greeting card/invitation is a traditional printed material that has a practical everyday use, but through the right choice of materials and creative design, it can be an interesting medium through which you will reach your customers. The most common choice of format is A6, A5 or American format. Finishes such as plastification, partial varnishing or printing with foil give additional beauty to the product.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page