top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

Карти за играње (шпил)

КОЛИЧИНА

52 + 3

57 х 89 mm

шпил-картон 300g

колор 4/4 +1/1 лак

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

ЦЕНА

Playing cards

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

52 + 3

57 х 89 mm

special paper 300g

full color 4/4 +1/1 varnish

50

100

500

Ask for a quote

Побарај понуда

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Ask for a quote

Обем :

Формат :

Материјал :

Печат :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Ask for a quote

Професионално изработени карти за играње со ваше лого на позадината на секоја карта претставува интересен маркетинг медиум, а квалитетот на изработка на самите карти е одличен.   


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Professionally made playing cards with your logo on the background of each card are an interesting marketing medium. The quality of the cards is excellent.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page