top of page
Make It
Make It
Make It
Make It

USB картица 4GB

КОЛИЧИНА

4 GB

80 mm  х 55 mm

пластика

колор​, едностран печат

Капацитет :

Димензии :

Материјал :

Печат :

ЦЕНА

Usb Memory Stick 4GB

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

4 GB

80 mm  х 55 mm

plastic

cmyk 4/4

20

50

100

Ask for a quote

Побарај понуда

USB КАРТИЦА 4GB

Капацитет :

Димензии :

Материјал :

Печат :

4 GB

80 mm  х 55 mm

пластика

колор​, двостран печат

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Usb Memory Stick 4GB

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

4 GB

80 mm  х 55 mm

plastic

cmyk, 4/4

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Побарај понуда

Ask for a quote

Капацитет :

Димензии :

Материјал :

Печат :

КОЛИЧИНА

ЦЕНА

Content :

Dimensions :

Material :

Printing :

Ask for a quote

Вашето лого и податоци на USB стик на едноставен, ефикасен и економичен начин оставаат белег на Вашиот бизнис идентитет. Имате можост да изберете еднострано или двострано печатење.


Побарајте понуда според Ваша спецификација или изберете некоја опција од нашата референтна спецификација во прилог.

Your logo and data on a USB stick leave a mark on your business identity in a simple, efficient and economical way. You can choose one-sided or two-sided printing.


Request an offer according to your specification or choose an option from our reference specification attached.

Аркус Дизајн д.о.о. го задржува правото да направи измени и дополнувања на објавените ценовници во секое време и без претходна најава.

LOADING1.gif
bottom of page